Bewoners Biotoop uiten zorgen over toekomst

Gepubliceerd op: 15 december 2022 15:12

foto raadsleden bij Biotoop
Raadsleden in gesprek met bewoners De Biotoop.

Raadsleden hebben woensdag 14 december gesproken met inwoners van broedplaats De Biotoop in Haren over hun zorgen over de toekomst. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van zogeheten burgeragendering: inwoners van de gemeente Groningen kunnen met minimaal 50 handtekeningen een onderwerp agenderen voor bespreking met raadsleden.

De bedoeling is dat de gemeente per 1 januari 2023 eigenaar wordt van het terrein van De Biotoop en de Hortus Botanicus in Haren. Daarover is in maart 2022 met de huidige eigenaar Rijksuniversiteit Groningen (RuG) al tot een akkoord op hoofdlijnen gekomen. Door eigenaar te worden kan de gemeente bepalen wat er gebeurt met het terrein in de toekomst.

Onzekerheid

De verandering brengt onzekerheid voor de bewoners en gebruikers van De Biotoop met zich mee. Op het terrein wonen zo'n 180 bewoners en zijn 100 ondernemers en 150 kunstenaars actief. De ondertekenaars van de burgeragendering wilden met de raad in gesprek over onduidelijkheid over nieuwe contracten waar zij mee te maken krijgen.

Tijdens het gesprek in De Biotoop kwamen ook zorgen over de transparantie over het beheer en de onzekerheid over de toekomst aan de orde. "Dat zorgt voor onrust", aldus een initiatiefnemer. Duidelijk is wel dat er tot 1 januari 2024 niks verandert. "Maar hoe gaat het daarna? Heb ik nog een woning na 2024?"

Spannend jaar

Naast raadsleden van veel politieke partijen in de raad was ook wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) aanwezig. Hij zei de zorgen van bewoners van De Biotoop serieus te nemen. Hij vertelde dat 2023 een spannend jaar wordt waarin er aan een plan voor de toekomst van het terrein wordt gewerkt. "Jullie krijgen een plek in dat proces", zei hij tegen de aanwezigen. Het wordt "geen plat sommetje", zei de wethouder, maar een plan met ook aandacht voor de sociale en culturele aspecten van De Biotoop. "Voorlopig blijft de onzekerheid totdat de gemeente een ei heeft gelegd over de toekomst."

Chinese Tuin

Ook de Vereniging Vrienden van de Hortus en de Stichting Behoud Groene Hortus waren aanwezig om hun zorgen over de toekomst met de raadsleden te delen. Ze hebben zorgen over de exploitatie en de continuïteit van de Hortus. Onder meer de Chinese Tuin, een geschenk van de Chinese stad Shanghai in de jaren '90. "Daar is geld voor nodig", aldus de voorzitter van de Hortus-vrienden. De Stichting heeft de wens dat er een natuurmuseum in de Hortus komt.

Burgeragendering

Inwoners van de gemeente Groningen kunnen een onderwerp agenderen voor bespreking met raadsleden op de politieke woensdag. Hiervoor zijn minimaal vijftig handtekeningen van inwoners van de gemeente Groningen vereist. Deze handtekeningenlijst dient samen met het verzoek tot agendering ingeleverd te worden bij de griffie (griffie@groningen.nl) . De raad (agendacommissie) beslist vervolgens of het onderwerp zich ervoor leent om door de raad besproken te worden en wanneer dat plaats zal vinden.

Burgeragendering aanvragen

 foto biotoop wethouder Van Niejenhuis
Wethouder Rick van Niejenhuis in gesprek met bewoners De Biotoop.