Contactformulier gemeenteraad Groningen

U kunt de raad benaderen met het contactformulier van de gemeenteraad. Dan krijgen alle raadsleden uw bericht.

In het kader van het 'Wijkgesprek Beijum' op woensdag 13 maart om 19.30 uur in het Heerdenhoes nodigt de raad in het bijzonder de Beijumers op om ook nu al met dit contactformulier hun mening over Beijum met de gemeenteraad te delen. Wat gaat er goed in Beijum? Wat moet beter?


Uiteraard worden ook inwoners uit andere wijken en dorpen van de gemeente uitgenodigd hun ideeën over verbetering van de leefomgeving te delen met de raadsleden.

Voortgang (binnen het aanvraag proces)

  1. Invullen
  2. Controleren
  3. Afronden